- MOCCA

  

MOCCA JANTAROWA CHATA Patchy Dogs (FCI)

 

Champion Polski, Champion Bułgarii,

Champion Ukrainy, Champion Mołdawi

     

ur.24.02.2014r, 

 

Rodzice/Parents:

  

o: KRIS z Bogdanowej Zagrody
m: KARMEN Pol-Rot


Badania/Research:

 

Patella 0/0
Oczy-clear


Rodowód/Pedigree:


Galeria/Gallery: